بانک اطلاعات جامع اکتشاف ایجاد می‌شود

حسام مقدمعلی؛ معاون اکتشاف و بهره برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خبر داد:

بانک اطلاعات جامع اکتشاف ایجاد می‌شود
طی مزایده‌های اخیر در بخش اکتشاف بیش از ۱۰ شرکت بخش خصوصی علاقه‌مند، مرتبط و توانمند مشارکت کردند که این امر جای خرسندی و تشکر دارد

با اجرای برنامه‌های اکتشافی، شکاف اطلاعاتی این حوزه برطرف و بانک اطلاعاتی جامعی ایجاد می‌شود

هزینه فعالیت‌های مشارکت برنده در مزایده بیمه می‌شود که این امر ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد بیشتر را به دنبال خواهد داشت/ ایمپاسکو