افزایش ۱۵ درصدی تولید کنسانتره مس در فروردین ۹۷

تولید کنسانتره مس کشور در ماه نخست سال ۹۷، افزایش ۱۵ درصدی را تجربه کرد.


به گزارش مبین نیوز از ایمیدرو، شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران شامل «مس سرچشمه»، «مس سونگون» و «مس میدوک» در ماه فروردین، ۱۰۷ هزار و ۷۹۵ تن کنسانتره مس تولید کردند. اما این رقم در مدت مشابه پارسال، ۹۴ هزار و ۱۱۶ تن بود.

در ماه نخست ۹۷، مجتمع های «مس سرچشمه» و «مس میدوک»، ۲۴ هزار و ۷۶۱ تن «مس آند» و ۱۴ هزار و ۲۱۱ تن «مس کاتد» تولید کردند که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه پارسال (۱۹ هزار و ۱۸۴ تن مس آند و ۱۳ هزار و ۴۴۷ تن مس کاتد)، به ترتیب ۲۹ و ۶ درصد افزایش داشتند.

همچنین در ماه فروردین، مجتمع مس سرچشمه ۳۵۷ تن «کنسانتره مولیبدن» و مس سونگون ۱۳۱ تن مولیبدن تولید کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه پارسال (۵۷۶ تن کنسانتره مولیبدن و ۱۲۸ تن مولیبدن)، به ترتیب ۳۸ درصد کاهش و ۲ درصد افزایش نشان می دهد.

۳ مجتمع مس سرچشمه، مس سونگون و مس میدوک در مدت یاد شده، ۴ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۴۵۹ تن سنگ سولفیدی تولید کردند. این رقم در مدت مشابه پارسال، ۴ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۶۶۹ تن بود که نشان دهنده افزایش ۱۰ درصدی تولید این محصول است.

 

 

مطالب مرتبط