افزایش ۱۹ درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ طبس و البرز مرکزی

شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان دی، ۵۷۲ هزار و ۱۰۶ تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند.


به گزارش مبین نیوز از روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان دی، ۵۷۲ هزار و ۱۰۶ تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند. این در حالی است که رقم تولید مدت مشابه سال گذشته، ۴۸۲ هزار و ۱۵۰ تن بود. از میزان تولید کنسانتره زغال سنگ امسال، ۴۸۵ هزار و ۴۸۸ تن توسط «شرکت زغال سنگ طبس» و ۸۶ هزار و ۶۱۸ تن از سوی «شرکت زغال سنگ البرز مرکزی» تولید شد.

همچنین شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی طی ۱۰ ماهه امسال، یک میلیون و ۲۰۶ هزار و ۷۶۸ تن زغال سنگ استخراج کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و ۳۲۲ هزار و ۱۲۶ تن)، ۹ درصد کاهش نشان می دهد. در این میان، شرکت طبس یک میلیون و ۷۶ هزار و ۵۸۲ تن و شرکت البرز مرکزی ۱۳۰ هزار و ۱۸۶ تن ماده معدنی استخراج کرد.

میزان ارسال کنسانتره زغال سنگ این شرکت ها به مشتریان طی مدت یاد شده نیز با ۲۱ درصد رشد، از ۴۶۹ هزار و ۵۰۱ تن مدت مشابه سال قبل به ۵۶۷ هزار و ۳۲۷ تن در ۱۰ ماهه امسال رسید. میزان ارسال کنسانتره شرکت های طبس و البرز مرکزی به ترتیب ۴۸۴ هزار و ۳۵۱ تن و ۸۲ هزار و ۹۷۶ تن بود.

بنا به این گزارش، شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی طی ماه دی ۶۲ هزار و ۵۲ تن کنسانتره زغال سنگ «تولید»، ۹۳ هزار و ۲۰۸ تن ماده معدنی «استخراج» و ۵۷ هزار و ۴۵۴ تن کنسانتره «ارسال» کردند که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال ۹۵ به ترتیب ۵، ۵۹ و ۹۷ درصد رشد نشان می دهد.

مطالب مرتبط