شهروندان آبیکی برای توقف فعالیت معادن در پیغمبر کوه گردهم آمدند

به گزارش ایرنا، این گروه از شهروندان آبیکی روز جمعه با تشکیل زنجیره انسانی از مسئولان خواستار توقف فعالیت معادن در پیغمبر کوه آبیک شدند.
جمعی از شهروندان حاضر در این گردهمایی با در دست داشتن پلاکاردها و بنرهایی با مضمون ‘ کودکان حق حیات دارند، کودکان حق نفس کشیدن دارند’ و ‘ سیل بلای آسمانی نیست، نتیجه تخریب طبیعت به دست انسان‌ها است’ خواستار حفاظت از طبیعت و محیط زیست پیغمبرکوه به عنوان بام آبیک شدند.
آبیک به مرکزیت شهرستانی به همین نام در شرق استان قزوین قرار دارد.