فعالیت ۲۳۵ معدن سنگ آهن در کشور

مدیر کل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرداد:

فعالیت ۲۳۵ معدن سنگ آهن در کشور

مدیر کل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، شمار معادن سنگ آهن فعال و در حال تجهیز کشور را ۲۳۵ فقره اعلام کرد و گفت: در این معادن ۱۴ هزار و ۹۶۲ نفر مشغول می باشند.

به گزارش خبرنگار شاتا ؛ « کاوس قاسمی » با اعلام این خبر، افزود : هم اکنون در کشور ۳۶۸ فقره معادن سنگ آهن کشور وجود دارد که دارای پروانه بهره برداری می باشند .
وی در ادامه گفت: تعداد معادن سنگ آهن غیرفعال کشور که در سنوات گذشته بطور صرف پروانه بهره برداری اخذ نموده و تاکنون بهره برداری از معدن نداشته اند را ۱۳۳فقره خواند که برای یک هزار و ۴۶۶نفر شغل ایجاد کرده است.
قاسمی یادآور شد : تعداد شاغلین کل معادن سنگ آهن اعم از فعال، غیر فعال و در حال تجهیز ۱۶ هزار و ۲۴۸ نفر است.

 

 

 

مطالب مرتبط