کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، خوراک لازم برای قانون‌گذاران را تهیه کنند

نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران به‌منظور بررسی مشکلات روز اقتصاد و مسائل جاری کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق

ادامه