عدم تحقق دستورالعمل بانک مرکزی برای تامین مالی معادن کوچک و متوسط

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد: عدم تحقق دستورالعمل بانک مرکزی برای تامین مالی معادن کوچک و متوسط بهرام

ادامه

بسیاری از شرکت‌های معدنی تا تثبیت اوضاع اقتصادی تولید را متوقف کرده‌اند

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران: بسیاری از شرکت‌های معدنی تا تثبیت اوضاع اقتصادی تولید را متوقف کرده‌اند دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و

ادامه