بومی سازی؛ تدبیری هوشمندانه در مقابل تحریم فلزات

به مناسبت دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران؛ دکتر بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران:بومی سازی؛ تدبیری هوشمندانه در مقابل تحریم فلزات

ادامه

جشنواره ملی فولاد، جشن دستاوردهای پنج دهه فولاد ایران است

اسداله فرشاد مدیرعامل آهن و فولاد غدیر ایرانیان و عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران:جشنواره ملی فولاد، جشن دستاوردهای پنج دهه فولاد ایران است

ادامه