مس در مسیر رشد تولید؛ افزایش ۲٫۸ درصدی ۲۰۱۹ و ۱٫۲درصدی ۲۰۲۰

گروه مطالعات بین المللی مس پیش بینی کرد:
مس در مسیر رشد تولید؛ افزایش ۲٫۸درصدی ۲۰۱۹ و ۱٫۲درصدی ۲۰۲۰


بنابر پیش بینی گروه مطالعات بین المللی مسICSG، تولید جهانی مس تصفیه شده تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی ۲٫۸ درصد و در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱٫۲ درصد افزایش می یابد.

به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو، به نقل از گروه مطالعات بین المللی مس ICSG، تولید جهانی مس تصفیه شده تا پایان سال جاری میلادی ۲٫۸ درصد افزایش می یابد. تولید فلز سرخ در سال۲۰۲۰ میلادی نیز شاهد رشد۱٫۲ درصدی خواهد بود. طی سال گذشته میلادی مشکلات کارخانه های ذوب و تعطیلی موقت به دلیل نوسازی و ارتقائ فنی تولید مس تصفیه شده را محدود کرد.

این در حالی است که طی سال جاری میلادی، تعطیلی برنامه ریزی شده برخی کارخانه ها ی چینی و اروپایی و همچنین افت تولید ناشی از مسائل عملیاتی کارخانه های ذوب در شیلی و زامبیا منجر به کاهش تولید مس تصفیه شده خواهد شد. با این وجود، رشد تولید ناشی از افزایش ظرفیت الکترولیتی در چین و علاوه بر آن، افزایش تولید الکترووینینگ (استخراج الکتریکی) در جمهوری دموکراتیک کنگو، بهبود بخش نگهداری کارخانه های ذوب در استرالیا، برزیل، اندونزی و لهستان کاهش تولید را جبران خواهد کرد.

استخراج معادن در ۲۰۱۹ بدون تغییر می ماند

استخراج معادن مس طی سال ۲۰۱۸ میلادی شاهد رشد ۲٫۵ درصدی بود که پیش بینی می شود این میزان طی سال جاری میلادی بدون تغییر باقی بماند. این در حالی است که به دلیل آغاز پروژه های توسعه ای در سال ۲۰۱۹ میلادی و همچنین بهبود تولید در اندونزی استخراج معادن فلز سرخ طی سال ۲۰۲۰ میلادی با ۱٫۹ درصد رشد همراه خواهد بود.

رشد ۲ درصدی مصرف فلز سرخ در سال جاری

انتظار می رود کاهش رشد اقتصادی جهانی تاثیر معکوس بر رشد مصرف مس تصفیه شده در سال های ۲۰۱۹ و۲۰۲۰ داشته باشد. طی سال جاری میلادی مصرف ظاهری این فلز سرخ با رشد ۲ درصدی و در سال ۲۰۲۰ میلادی با رشد ۱٫۵ درصدی پیش بینی شده است.