رشد صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و سرمایه گذاری در معادن

وزارت صنعت معدن و تجارت آمار های سال ۹۷ را اعلام کرد:
رشد صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و سرمایه گذاری در معادن


میزان سرمایه گذاری، صدور پروانه اکتشاف و گواهی کشف معادن در سال ۹۷ با افزایش همراه شد. طبق جدیدترین آمار وزارت صنعت معدن و تجارت میزان طی دوازده ماه سال گذشته صدور مجوز پروانه اکتشاف با رشد ۳٫۵،‌ گواهی کشف با رشد حدود ۳۶ و سرمایه گذاری با افزایش ۳۳درصدی مواجه شد.

به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو، گزارش آماری وزارت صنعت معدن و تجارت نشان می دهد سال گذشته ۱۰۳۳ پروانه اکشتاف معادن صادر شد که در برابر رقم ۹۹۸ سال ۹۶ با رشد ۳٫۵درصدی مواجه شده است.

همچنین میزان گواهی کشف در سال ۹۷ به عدد ۶۹۶ رسید که ۳۵٫۹درصد بیش از تعداد گواهی کشف سال ماقبل بوده است. علاوه بر این سرمایه گذاری گواهی کشف در سال پیش، از ۹۰۷ میلیارد ریال عبور کرد که این رقم ۳۳درصد بیشتر از رقم سرمایه گذاری سال ۹۶ است.

از سوی دیگر ۶۳۴ پروانه بهره برداری در سال گذشته صادر شد در حالی که سال پیش از آن تعداد پروانه بهره برداری به ۷۵۵ رسیده بود. این کاهش در بخش اشتغال نیز مشاهده می شود به طوری که رقم اشتغال پروانه بهره برداری در سال قبل به ۴۸۹۸ نفر رسید اما سال ۹۶ میزان اشتغال به ۵۹۱۴ نفر رسیده بود.