تولید و استخراج واحد های سرب و روی ایمیدرو اعلام شد

گزارش ۳ ماهه نخست ۹۸
تولید و استخراج واحد های سرب و روی ایمیدرو اعلام شد

میزان تولید و استخراج واحدهای سرب و روی ایمیدرو طی ۳ ماهه نخست ۹۸ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد از ابتدای فروردین تا پایان خرداد، ۱۴۱ هزار و ۹۷۶ تن ماده معدنی استخراج کرد. این رقم طی مدت مشابه سال گذشته، ۸ هزار و ۳۷۸ تن بود که ۱۵۹۵ درصد رشد نشان می دهد.

این رقم نسبت به برنامه (۴۰ هزار تن)، ۳۵۵ درصد رشد یافت.

افزایش ۱۱ درصدی تولید کنسانتره نخلک

مجتمع معدنی سرب و روی نخلک طی ۳ ماهه نخست امسال، ۲ هزار و ۱۴۲ تن کنسانتره سرب تولید کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (یک هزار و ۹۲۳ تن)، ۱۱ درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین این شرکت در ۳ ماهه نخست امسال، ۱۴ هزار و ۴۳۳ تن ماده معدنی استخراج کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ هزار و ۲۹۸ تن بود که حاکی از کاهش ۶ درصدی است.

استخراج ۱۹۳ هزار تن ماده معدنی

مجتمع سرب و روی انگوران از ابتدای فروردین تا پایان خرداد امسال، ۱۹۳ هزار و ۳۵۵ تن ماده معدنی استخراج کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۳۷۱ هزار و ۷۶۰ تن بود که ۴۸ درصد کاهش نشان می دهد.