سومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران توسعه و سرمایه گذاری IMIS 2018

سـومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران توسعه و سرمایه گذاری IMIS 2018

زمان: ۱۱-۱۲ تیرماه ۱۳۹۷

مکان: مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

سومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران توسعه و سرمایه گذاری IMIS 2018

مطالب مرتبط