مانیفست خانه معدن ایران درباره چیدمان تیم معدنی کشور/ نگرانیم

خانه معدن ایران در خصوص ویژگی تیم معدنی در دولت دوازدهم پیشنهادهای خود را اعلام و از ادامه روند موجود در سیاستگذاری ها و تصمیم سازی ها در بخش معدن کشور ابراز رضایت کرد.


 

به گزارش مبین نیوز از معدن نامه، هیات مدیره و هیات امنای خانه معدن ایران با بیان اینکه مدیران معدنی کشور در دولت یازدهم در دوران سخت تحریم ها توانستند مدیریت قابل قبولی از خود به جا بگذارند، اعلام کردند: حال که فصل برداشت نتایج تلاش های چهارساله برای توسعه معادن فرا رسیده، بهتر است سیاست های گذشته در خصوص مدیریت معادن کشور ادامه یابد.

خانه معدن ایران، نگران است که مبادا دستاوردهای دولت یازدهم در بخش معدن به نتیجه نرسد و با بکار گماردن افرادی که تفکری دولتی داشته و در جهت توسعه فعالیت های بخش خصوصی حمایتی عملی ندارند، در راس امور قرار گیرند. متاسفانه این روزها از مقر قانونگذاری کشور اخبار مناسبی به گوش نمی رسد و برخی نمایندگان محترم با تهیه طرح هایی در پی آن هستند تا نتیجه تلاش شبانه روزی فعالان و کارآفرینان معادن را صرف تامین کمبودهای محلی و حوزه انتخابیه خود کنند.

البته با انتخاب جناب آقای دکتر اسماعیلی به عنوان رئیس فراکسیون معدن کشور، این نوع تفکرات تعدیل خواهد شد لاکن از بین نخواهد رفت.

هیات مدیره و هیات امنای خانه معدن ایران بر این باور است که چیدمان تیم معدنی کشور بهتر است به گونه ای صورت گیرد که سیاستگذاری های دولت یازدهم تقویت شده و طرح های نیمه تمام با همکاری شرکای خارجی و روند تعامل با دنیا به اتمام برسد.

خانه معدن ایران معتقد است که بخش معدن کشور نیازمند بدنه قوی مدیریتی است تا مدیران میانی بتوانند نسبت به اهمیت بخش معدن کشور، فعالان بخش خصوصی را در رسیدن به طرح های توسعه ای خود یاری کنند.

به باور اعضای فراگیرترین تشکل بخش خصوصی، مدیرانی که در طول چهار سال گذشته کارنامه قابل قبولی داشته اند بهتر است حفظ شده و تقویت شوند تا در کنار بخش خصوصی، بخش معدن را توسعه دهند چرا که بخش معدن ایران امروز نیازمند مدیرانی است که به توانایی های بخش خصوصی کشور آگاه باشند و بتوانند با درک صحیحی از این توانمندیها، توسعه معادن کشور را به آنان بسپارند نه افرادی در راس کار قرار گیرند که دارای پشتوانه دولتی بوده و ادبیات و تفکرات دولت بر ذهن آنان نقش بسته و هر گز تغییر نیافته است.

خانه معدن ایران معتقد است که دولت یازدهم با بهره گیری از مدیران مجرب توانست، بخش معدن را تا آنجا بالا ببرند تا این بخش در نظر سیاستگذاران کشور جایگاهی در خور به دست آورد آنان در بیشتر مراسم های افتتاحیه طرح های دولت یازدهم در بخش معدن و صنایع معدنی حضور یابند.

نتیجه اعتماد به بخش خصوصی در دولت قبل بدانجا رسید تا بزرگترین کنسرسیوم بخش خصوصی برای بهره برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد شکل گرفته و مدیریت به جای مالکیت در اختیار این بخش قرار گیرد.

خانه معدن ایران بر این باور است که با انتخاب آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و خصوصیاتی چون مشورت پذیر بودن و استراتژیک محور بودن ایشان، نیروهایی به کار گرفته یا حفظ خواهند شد تا بخش معدن کشور در سال های آینده بتواند آنچه را که در چهار سال گذشته کاشته بود در چهار سال آینده برداشت کند. از این رو امیدواریم دولت، مجلس و بخش خصوصی به عنوان سه ضلع توسعه بخش معدن بتوانند از ظرفیت های بی نظیر بخش معدن کشورمان به نحو مناسبی در جهت ایجاد رشد اقتصادی اشتغالزا بهره جویند.

 

 

 

مطالب مرتبط