برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن منتشر شد

با هدف تسهیل در اجرای مفاد قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن:

برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن منتشر شد


 

۴ نشریه شامل برنامه ضوابط و معیارهای معدن با عنوان های راهنمای طراحی و احداث شبکه‌های زیرزمینی معادن، راهنمای آماده سازی نمونه در آزمایشگاه کانه آرایی، دستورالعمل اکتشاف ناحیه ای طلا به روش بلگ و دستورالعمل مطالعات زمین شناسی مهندسی ساختگاه تونل تدوین و جهت رعایت و اجرا ابلاغ شده است.

به گزارش مبین نیوز از شاتا، برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن به استناد ماده (۱۰۷) آیین نامه اجرایی قانون معادن، مصوبه هیأت وزیران و ماده (۳۲) قانون نظام مهندسی معدن، مسؤولیت تهیه، ابلاغ و ترویج دستورالعمل‌ها و مقررات فنی مورد نیاز بخش معدن کشور را با همکاری اساتید و صاحبنظران معدن به عهده دارد.

این ۴ نشریه در همین راستا با توجه به نیاز مبرم بخش معدن و در جهت تسهیل در اجرای مفاد قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن و با همکاری و استفاده از تجربیات متخصصان بخش معدن تدوین و جهت رعایت و اجرا ابلاغ شده است.

نشریه راهنمای طراحی و احداث شبکه‌های زیرزمینی معادن راهکار اجرایی یکسانی برای انتخاب شبکه بهینه حفریات معدنی در معادن زیرزمینی و نیز روش احداث و نگهداری آن را ارایه می دهد.
در نشریه راهنمای آماده سازی نمونه در آزمایشگاه کانه آرایی نیز نحوه آماده سازی نمونه و تجهیزات مربوط به آن برای آزمایش‌های کانه آرایی ارایه می شود.

دستورالعمل اکتشاف ناحیه ای طلا به روش بلگ نیز در یکی از این نشریات ارایه می شود و در نشریه دستورالعمل مطالعات زمین شناسی مهندسی ساختگاه تونل معیارها و مراحل انجام این دستورالعمل تشریح می شود که هدف از آن، ارایه راهکار مناسب و یکسان برای مطالعات ساختگاه تونل‌های مختلف است.

گفتنی است که این نشریات از طریق سایت WWW.MINECRITERIA.MIMTGOV.IR نیز قابل دسترس هستند.

مطالب مرتبط