رحمانی تاکید کرد: آماده تفویض اختیار به انجمن ها هستیم

رحمانی تاکید کرد: آماده تفویض اختیار به انجمن ها هستیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر توجه ویژه به انجمن های تخصصی و تفویض اختیار به آن‌ها به شرط پاسخگویی و مسؤولیت پذیری تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو، رضا رحمانی افزود: به منظور تسهیل در امور محیط کسب و کار، آماده تفویض برخی اختیارات دیگر به انجمن‌های تخصصی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت با قبول مسئولیت و پاسخگویی هستم.

وی گفت: در دیدارهای جداگانه ‌ای با اعضای انجمن تولیدکنندگان سیمان، اعضای انجمن سنگ و انجمن سرب و روی بر این موضوع تأکید شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تفویض اختیارات با این شرط از تمرکز امور در یک نقطه جلوگیری می کند، تصریح کرد: افزایش سرعت خدمات رسانی با جلوگیری از بروکراسی اداری سبب تسهیل فرآیندها خواهد شد.

رحمانی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های صادراتی انجمن‌های تخصصی، گفت: امسال سال رونق تولید است و از همه توان‌ها و ظرفیت‌ها برای رسیدن به این هدف استفاده خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به دیگر پتانسیل‌های انجمن‌ها، افزود: به عنوان نمونه از ظرفیت انجمن‌های معدنی برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزده، نوسازی معادن و فعال کردن معادن کوچک مقیاس و بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی می توان استفاده کرد.