درخواست رييس خانه معدن ايران از شريعتمداري بعنوان رييس كميسيون مشترك اقتصادي ايران وتركيه

به گزارش مبین نیوز و به نقل از خانه معدن ایران، محمدرضا بهرامن رييس خانه معدن ايران نسبت به انتخاب محمد شريعتمداري بعنوان رييس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و تركيه از سوي هيات وزيران ابراز خرسندي نمود و گفت:

گسترش روابط ایران و ترکیه و همکاری های دو جانبه ي بين دو كشور علاوه براين كه موجب ثبات و صلح در منطقه ميشود بلكه بر موجبات همكاريهاي اقتصادي بين دو كشور نيز مي افزايد.

همانطور كه مي دانيم همکاری در زمینه انرژی و حمل و نقل در اولويتهاي دستور کار اين كميسيون است و بايد گفت كه با انتخاب دكتر شريعتمداري جاي بسي اميدواري است كه روابط تجاری بین دو كشور با تاكيد بر اهميت توسعه مبادلات اقتصادي ميان دو كشور علي الخصوص در بخش توليدات معدني و صنايع معدني در راستاي اراده براي رسيدن به چشم انداز ٣٠ میلیارد دلاری و حل مشكلات زيرساختي هرچه سريعتر ميسر گردد.

 

حل مشكلات حمل و نقل و عدم وجود زير ساخت هاي مناسب ريلي و جاده اي از جمله انتظارات بخش توليد و تجارت كشور ايران از رياست كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور ايران و تركيه است.

رييس خانه معدن ايران گفت: همانطور كه مطلعيد درافق ١٤٠٤ برنامه ريزي گرديده كه سهم  ٧ درصدي حمل مواد معدني توسط ريل به ٣٠ درصد (٢٠٠ميليون تن) و سهم حمل جاده اي به ٧٠درصد (٥٠٠ ميليون تن) برسد و اين درحاليست كه در كشورهاي ديگر سالانه حدود٣٠ تا٥٠ درصد مواد معدني توسط خطوط ريلي حمل مي شود درحاليكه سهم واقعي حمل مواد معدني به غير از صنايع معدني توسط خطوط ريلي در ايران تنها نيم درصد (٢٠ميليون تن) مي باشد. متاسفانه تحقق هدف دولت ازرشد صنعت حمل و نقل باتوجه به ظرفيت ٢٠٠ ميليون تن حمل بار توسط ريل درافق ١٤٠٤،بدليل عدم تدوين استراتژي كارشناسانه و عدم توجه به ورود تكنولوژي هاي موج چهارم توسعه و باتوجه به نرخ رشد٢درصد سالانه طي ١٣سال گذشته درصنعت ريلي كشور، دور از انتظار بوده و با شرايط كنوني تنها٤٠ ميليون تن ماده معدني و صنايع معدني تا افق ١٤٠٤ را مي توان توسط سيستم ريل جابجا نمود.

 

 

 

مطالب مرتبط