بی ثباتی ارز رفع می شود / ارز حاصل از صادرات با نرخ دولتی باید به کشور برگردد

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت: بی ثباتی ارز رفع می شود / ارز حاصل از صادرات با نرخ دولتی باید به کشور

ادامه

فعال شدن ۲۰۰ معدن کوچک مس در کشور

مدیر عامل شرکت مس، در مجمع عمومی انجمن حمایت از توسعه استان کرمان، از طرح‌های شرکت مس برای ایجاد اکوسیستم کارآفرینی با هدف اشتغال

ادامه