برنامه اکتشاف ۱۰ هزار کیلومتر مربعی توسط ایمیدرو در استان کهگیلویه و بویراحمد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از برنامه اکتشاف ۱۰ هزار کیلومتر مربعی توسط ایمیدرو در این استان خبر داد به

ادامه

۴۵ درصد مساحت جنوب کرمان در قالب پهنه های معدنی در حال اکتشاف است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان خبر داد : ۴۵ درصد مساحت جنوب کرمان در قالب پهنه های معدنی در حال اکتشاف

ادامه