ریال، دینار یا یورو جایگزین دلار در تجارت با عراق می‌شود

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: همه مرزهای کشورمان با عراق فعال و نگرانی از این بابت برای تجار و تولیدکنندگان وجود ندارد.

ادامه

شرکتهای فنی و مهندسی ایران در سازندگی سوریه ایفای نقش می کنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در دیدار با وزیر اقتصاد و تجارت سوریه : شرکتهای فنی و مهندسی ایران در سازندگی سوریه ایفای

ادامه