وزیر صنعت شیوه تسویه حساب بدهی ارزی تولیدکنندگان را اعلام کرد

محمد شریعتمداری طی نامه‌ای به سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌ شیوه‌های تسویه حساب بدهی ارزی واحدهای تولیدی کوچک، بزرگ و متوسط را اعلام

ادامه