پیشنهاد برای تعیین قیمت پایه ورق فولادی توسط کارگروهی در بورس کالا

از سوی مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو اعلام شد؛ پیشنهاد برای تعیین قیمت پایه ورق فولادی توسط کارگروهی در بورس کالا  

ادامه