صحا به شرکت کنندگان ایرانی تله کام ۲۰۱۷ تسهیلات مالی ارایه می‌دهد

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارایه کنندگان خدمات بومی، تسهیلاتی جهت حضور شرکت‌های

ادامه

آغاز ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات در واحدهای صنعتی و معدنی

آغاز ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات در واحدهای صنعتی و معدنی / قبول پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه بانکی

ادامه