برگزاری نخستین نشست شورای عالی سیاستگذاری خانه معدن در سال ۹۷

نخستین نشست شورای عالی سیاستگذاری خانه معدن ایران در سال ۹۷ با حضور رؤسای خانه معدن استان ها و هیأت مدیره برگزار شد.

ادامه

مانیفست خانه معدن ایران درباره چیدمان تیم معدنی کشور/ نگرانیم

خانه معدن ایران در خصوص ویژگی تیم معدنی در دولت دوازدهم پیشنهادهای خود را اعلام و از ادامه روند موجود در سیاستگذاری ها و

ادامه

تغییر نگاه فقیرانه به نگاههای ذیقیمت در بخش معدن از الزامات است

رییس خانه معدن ایران در جلسه معرفی داوری اتاق تهران: تغییر نگاه فقیرانه به نگاههای ذیقیمت در بخش معدن از الزامات است/ با اعتماد

ادامه

استقبال هیات مدیره خانه معدن ایران از پیشنهاد دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور

استقبال هیات مدیره خانه معدن ایران از پیشنهاد دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور / اقتصاد ایران نیازمند «گفت و گوی ملی»

ادامه

گزارش عملکرد کمیته بانوان خانه معدن ایران

دبیر کمیته بانوان معدنکار خانه معدن ایران: گزارش عملکرد کمیته بانوان خانه معدن ایران در طول یک سال گذشته  

ادامه

برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیته بانوان معدنکار در هفته آینده

خانه معدن ایران فراخوان داد: انتخابات هیات رئیسه بانوان معدنکار خانه معدن ایران هفته آینده برگزار می‌شود.

ادامه