پیشنهاد اصناف به دولت برای عبور از تحریم‌ها

با توجه به خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، بخش خصوصی در تلاش است سکان اقتصادی کشور را به ‌دست

ادامه