خصوصی سازی واقعی، تنها راه نجات اقتصاد کشور

دکتر بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در برنامه زنده تیتر امشب: خصوصی سازی واقعی، تنها راه نجات اقتصاد

ادامه

تیتر امشب / بخش خصوصی به حمایت دولت نیاز دارد

شب گذشته در برنامه تیتر امشب با حضور آقایان بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و هادی قوامی عضو ناظر مجلس

ادامه

خصوصی سازی فقط به معنای فروش دارایی های دولت نیست

بهرام شکوری عضو هیات مدیره خانه معدن ایران مطرح کرد: واگذاری مدیریت معادن جای واگذاری مالکیت را بگیرد/ خصوصی‌سازی فقط به معنای فروش دارایی‌های

ادامه