لزوم اصلاح الگوی مصرف آب، برق و گاز

دکتر بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران: لزوم اصلاح الگوی مصرف آب، برق و گاز

ادامه

نقش استراتژی در پیشبرد اهداف بخش معدن و صنایع معدنی کشور

دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران: نقش استراتژی در پیشبرد اهداف بخش معدن و صنایع معدنی کشور

ادامه

شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران باقی ماند

در جلسه امروز انتخابات هیات رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران دکتر بهرام شکوری با به

ادامه