نقش استراتژی در پیشبرد اهداف بخش معدن و صنایع معدنی کشور

دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران: نقش استراتژی در پیشبرد اهداف بخش معدن و صنایع معدنی کشور

ادامه

زمان برگزاری چهارمین نشست اصلاح قانون معادن کشور تغییر کرد

کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران اعلام کرد: زمان برگزاری چهارمین نشست اصلاح قانون معادن کشور تغییر کرد

ادامه

چهارمین نشست اصلاح قانون معادن کشور

کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برگزار می کند: چهارمین نشست اصلاح قانون معادن کشور

ادامه