واگذاری ۱۷ درصد شرکتهای دولتی به بخش خصوصی

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران: تنها ۱۷ درصد از شرکت های دولتی به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار

ادامه

توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در معادن

دکتر بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفتگو با رادیو اقتصاد عنوان کرد: توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در معادن

ادامه