امضای سند همکاری ایران و روسیه در حوزه علوم زمین

در حاشیه چهاردهمین فروم اقتصادی ایران و روسیه، قراردادی میان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران و شرکت دولتی روسیه (رز ژئو) با محوریت

ادامه

ضرورت فعالیت های زمین شناسی گیلان در کاهش مخاطرات طبیعی

رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تاکید کرد: ضرورت فعالیت های زمین شناسی گیلان در کاهش مخاطرات طبیعی

ادامه

تهیه نقشه کواترنری خاورمیانه از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی تا ۴ سال آینده

رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام کرد: تهیه نقشه کواترنری خاورمیانه از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی تا ۴

ادامه

لک: تدوین استراتژی اکتشاف اولویت سازمان زمین شناسی است

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی خبر داد: تدوین استراتژی اکتشاف اولویت سازمان زمین شناسی است / اطلاعات مورد نیاز را در اختیار

ادامه

سازمان زمین‌شناسی به وظایف اصلی خود بازگردد

محمد رضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در خصوص تغییرات در ریاست سازمان زمین‌شناسی ایران در گفت و گو با اخبار فلزات ضمن عرض

ادامه