یکی از بزرگترین ذخایر معدنی روی دنیا توسط شرکت آریزونا کشف شد

یکی از بزرگترین ذخایر معدنی روی دنیا توسط شرکت آریزونا کشف شد / معدن تیلور تا سال ۲۰۲۰ به بهره برداری خواهد رسید

ادامه