افزایش ۱۹ درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ طبس و البرز مرکزی

شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان دی، ۵۷۲ هزار و ۱۰۶ تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند.

ادامه

افزایش ۲۵ درصدی تولید کنسانتره زغال طبس و البرز مرکزی در ۹ ماهه امسال

میزان تولید کنسانتره زغال سنگ شرکت های طبس و البرز مرکزی (وابسته به ایمیدرو) در ۹ ماهه ۹۶، ۲۵ درصد افزایش یافت.

ادامه