اکتشافات معدنی در دولت یازدهم ۲ برابر شد / سنگان شاهد تحول بزرگ معدنی بوده است

رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی با مردم: اکتشافات معدنی در دولت یازدهم ۲ برابر شد / سنگان شاهد تحول بزرگ معدنی بوده

ادامه

افتتاح نخستین گندله سازی شرق کشور در سنگان

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت نخستین گندله سازی شرق کشور در سنگان افتتاح می شود

ادامه