امضای سند همکاری ایران و روسیه در حوزه علوم زمین

در حاشیه چهاردهمین فروم اقتصادی ایران و روسیه، قراردادی میان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران و شرکت دولتی روسیه (رز ژئو) با محوریت

ادامه