افزایش ۱۹ درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ طبس و البرز مرکزی

شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان دی، ۵۷۲ هزار و ۱۰۶ تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند.

ادامه