کرباسیان:افتتاح کارخانه فرآوری سرب نخلک حاصل توجه به اصل ۴۴ است

کرباسیان در آیین افتتاح کارخانه فرآوری کنسانتره سرب مجتمع نخلک اعلام کرد: افتتاح کارخانه فرآوری سرب نخلک حاصل توجه به اصل۴۴ است/۳۰هزار میلیارد تومان

ادامه

تنگ نظری ها اجازه ورود بخش خصوصی به حوزه صنایع معدنی را نمی دهد

اسماعیلی مطرح کرد: تنگ نظری ها اجازه ورود بخش خصوصی به حوزه صنایع معدنی را نمی دهد / معادن کنونی محصول اکتشافات ۴۰ سال

ادامه