تنگ نظری ها اجازه ورود بخش خصوصی به حوزه صنایع معدنی را نمی دهد

اسماعیلی مطرح کرد: تنگ نظری ها اجازه ورود بخش خصوصی به حوزه صنایع معدنی را نمی دهد / معادن کنونی محصول اکتشافات ۴۰ سال

ادامه

همگرایی دستگاه های حاکمیتی ضرورت اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی

در نشست هم اندیشی پیش نویس نقشه راه معدن و صنایع معدنی تاکید شد همگرایی دستگاه های حاکمیتی ضرورت اجرای نقشه راه معدن و

ادامه

۴ اولویت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در دولت دوازدهم

رئیس هیات عامل ایمیدرو ۴ اولویت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در دولت دوازدهم را اعلام کرد.

ادامه