تلاش برای جذب سرمایه گذار بومی در حوزه صنعت و معدن ضروریست

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران بومی در حوزه صنعت و معدن این استان با کمک افراد صاحب نفوذ و اصحاب

ادامه