افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۳ طرح معدنی همزمان با سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان کرمان

در سفر امروز محمد شریعتمداری به کرمان ۲ طرح معدنی افتتاح و عملیات اجرایی یک طرح نیز آغاز می شود

ادامه