وجود این همه طرح های نیمه تمام نشان دهنده نداشتن استراتژی مدون است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران مهمان برنامه تیتر امشب درباره ۷۶

ادامه