حمایت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از فعالیت‌های اکتشافی

مجمع عمومی سالیانه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی حمایت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از فعالیت‌های اکتشافی

ادامه

شریعتمداری:دولت دوازدهم باید بهار فعالیت های معدنی باشد

محمد شریعتمداری در جلسه ستاد زنجیره فولاد : دولت دوازدهم باید بهار فعالیت های معدنی باشد/ طرح جامع فولاد ابتدا عدم توازن در زنجیره

ادامه