بیشتر تجهیزات و ماشین آلات به‌کار رفته در معادن زغال سنگ کشور فرسوده هستند

رئیس خانه معدن ایران در خصوص پيشنهاد انجام تحولات در صنعت زغال كشور گفت: بیشتر تجهیزات و ماشین آلات به‌کار رفته در معادن زغال

ادامه