تحلیل محمدرضا بهرامن از آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی

در این یادداشت، حوزه‌های کمتر آسیب پذیر در برابر تشدید تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای کمک به بهبود شرایط اقتصادی ارائه

ادامه

فرصت ها و تهدیدات پیش رو

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران: در شرایط کنونی کشور، سرمایه‌گذاری در بخش هایی که تامین‌کننده مسیر راه برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار

ادامه

افزایش ناگهانی نرخ ارز معادن کوچک را تعطیل می‌کند

تهیه تجهیزات و فناوری های مورد نیاز صنعت معدنکاری در ایران مستلزم داشتن منابع مالی و ثبات نرخ ارز است چرا که امکان تولید

ادامه

وظایف اتاقها در چگونگی ایجاد بهبود محیط کسب و کار

محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران: ضعف در بهبود محیط کسب‌ و‌ کار

ادامه

بهرامن: واگذاری ها باید متناسب با توانمندی های بخش خصوصی باشد

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران معتقد است بخش خصوصی واقعی کشور توانمندی ورود به عرصه واگذاری‌های اصل ۴۴ را دارد اما برای اینکه

ادامه