شریعتمداری: برنامه های مهمی برای تکمیل زنجیره فرآوری مواد معدنی دارم

محمد شریعتمداری به نمایندگان مجلس گفت: برنامه های مهمی برای تکمیل زنجیره فرآوری مواد معدنی دارم/شورای عالی معادن را فعال می کنم/ برنامه ریزی

ادامه

برنامه های شریعتمداری برای وزارت صنعت، معدن، تجارت

«محمد شریعتمداری» وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اهم برنامه های خود برای این وزارتخانه را اعلام کرد.

ادامه