شریعتمداری: معدنکاری با رعایت مسائل زیست محیطی،‌هیچ محدودیتی ندارد

شریعتمداری: معدنکاری با رعایت مسائل زیست محیطی،‌هیچ محدودیتی ندارد تصمیمات مثبت بررسی ۱۱ واحد معدنی فاقد ارزیابی زیست محیطی روی میز دولت

ادامه