یزد| بندر خشک و معدن سرب و روی مهدی‌آباد ۲۰۰۰ نفر را مشغول به‌کار می‌کند

فرماندار شهرستان مهریز با بیان اینکه بندر خشک و معدن سرب و روی مهدی آباد ۲ هزار نفر را مشغول به کار می‌کند گفت:

ادامه

بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه در آستانه بهره‌برداری

مدیر مجتمع معدنی سرب و روی مهدی آباد مهریز از ورود تمام تجهیزات فاز نخست بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه تا پایان سال

ادامه

ساختار طرح مهدی آباد همتراز استانداردهای جهانی است

دکتر کرباسیان در نشست بررسی عملکرد طرح مهدی آباد مطرح کرد: ساختار طرح مهدی آباد همتراز استانداردهای جهانی است

ادامه

بخش خصوصی در حال ‌توسعه زنجیره تولید در بخش معدن است

شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران: بخش خصوصی در حال ‌توسعه زنجیره تولید در بخش معدن است

ادامه

بررسی وضعیت سرب و روی از گذشته تا آینده با نگاهی به معدن سرب و روی مهدی آباد

دکتر بهرام شکوری مدیر عامل شرکت راه سازی و معدنی مبین: بررسی وضعیت سرب و روی از گذشته تا آینده با نگاهی به معدن

ادامه

اعتماد دولت به بخش خصوصی در واگذاری سرمایه گذاری و اجرای معدن بزرگ سرب و روی مهدی آباد

دکتر بهرام شکوری در مراسم آغاز عملیات اجرایی معدن سرب و روی مهدی آباد : اعتماد دولت به بخش خصوصی در واگذاری سرمایه گذاری

ادامه