شریعتمداری: توجه به حوزه معدن و اکتشاف اولویت اصلی سال ۹۷

شریعتمداری در نشست با روسای سازمان های استانی صنعت، معدن و تجارت: توجه به حوزه معدن و اکتشاف اولویت اصلی سال ۹۷/ طرح نوسازی

ادامه