دومین اجلاس بین‌المللی IMT۲۰۱۸

دومین اجلاس بین‌المللی IMT۲۰۱۸ در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در محل هتل اسپیناس تهران برگزار می شود. معرفی سخنرانان پنل‌های تخصصی حوزه

ادامه