دستور وزیر برای تشکیل پایگاه امداد و نجات در معادن زغال سنگ

به گزارش مبین نیوز از روزنامه صمت نادعلی اسماعیلی دهج که برای دوره ششم بازهم بر صندلی ریاست سازمان نظام مهندسی معدن ایران تکیه

ادامه