چهارمین کنگره جهانی متخصصان جوان علوم زمین در ایران برگزار می‌شود

چهارمین کنگره بین‌المللی متخصصان جوان علوم زمین (YES) ۵ تا ٨ شهریور ماه امسال با حمایت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با شعار”

ادامه