موازی‌کاری و بودجه اندک، سازمان زمین‌شناسی را پیر کرد

معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین شناسی گفت:
موازی‌کاری و بودجه اندک، سازمان زمین‌شناسی را پیر کرد

معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین شناسی اظهار کرد: خلاهای ژئوشیمیِ بسیاری در کشور وجود دارد که هنوز آنها را پر نکرده‌ایم، به عنوان مثال در حال حاضر بر اساس نقشه‌های سازمان زمین شناسی طراحی شده، حدود ۷۰ درصد خاک کشور مورد اکتشاف ژئوشیمی قرار گرفته و مابغی آن ژئوشیمی نشده است.

به گزارش مبین نیوز از خبرگزاری تسنیم، محمدباقر دژی با اشاره به منابع و ابزارهای موجود در ایران بیان کرد: کارشناسان سازمان زمین شناسی تمام معادن ایران را بررسی می‌کنند، در واقع این کارشناسان تمام معادن بزرگ را از مرحله کشف تا آخرین مرحله مورد بررسی دقیق قرار می‌دهند. یکی از ابزارهای کارشناسان نقشه‌های زمین‌شناسی است که راهنمای مناسبی برای اکتشاف گران محسوب می‌شود و به آن‌ها کمک می‌کند تا با اضافه کردن لایه‌های مختلف به تدریج کار اکتشاف را انجام می‌دهند.

معاونت اکتشافات معدنی سازمان زمین شناسی تصریح کرد: یکی از دلایلی‌ که برخی از معادن با مازاد مواد روبه رو هستند هزینه‌های ریسک بالای آن است. همچنین متأسفانه مطالعات وسیعی برای همۀ مواد معدنی در همۀ نقاط کشور انجام نشده است.

وی اضافه کرد: اگر یک ماده معدنی فرآوری شود، بخش خصوصی علاوه بر اشتغالزایی ارزش­ افزودۀ زیادی را هم ایجاد می‌کند. اما عدم وجود مطالعه و کسب اطلاعات برای تمام مواد معدنی جهت جلوگیری از خام فروشی و هزینه‌های بالای آن، موجب شده تا در برخی از مواد معدنی به بحث فرآوری مواد توجهی نشود.

وی درباره انواع اکتشافات توضیح داد: دو نوع اکتشافاتِ دیداری و اکتشافاتِ غیردیداری وجود دارد. در اکتشاف دیداری باتوجه به موقعیت زمین شناسی، یک ماده معدنی بسیار ریز را پیدامی‌کنیم. در این روش مواد معدنی به عنوان نمونه گیری از روی زمین جدا و برای بررسی و تجزیه به آزمایشگاه ارسال می‌‌شود که در پایان به اصلاح زمین شناسان یک آنومالی شناسایی می‌شود. این مرحله کلیدی برای آغاز کار است تا در مراحل بعدی به منبع آن ماده معدنی دست پیدا کنند.

دژی با اشاره به یکی دیگر از روش­های اکتشاف گفت: در روش ژئوفیزیکی امواج ارسال و بازتاب آن ثبت می‌شود تا تفاوت میان لایه های زمین مورد شناسایی قرار بگیرد. با استفاده از این روش می توان تشخیص داد که نقاط زمین با یکدیگر چه تفاوتی دارند. برهمین اساس می‌توان حدس زد که چه مادۀ معدنی خاصی در زیر خاک وجود دارد.