دومین اجلاس بین‌المللی IMT۲۰۱۸

دومین اجلاس بین‌المللی IMT۲۰۱۸ در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در محل هتل اسپیناس تهران برگزار می شود.

معرفی سخنرانان پنل‌های تخصصی حوزه فناوری معدن و صنایع معدنی در دومین اجلاس بین‌المللی IMT۲۰۱۸

دومین اجلاس بین‌المللی IMT۲۰۱۸

مطالب مرتبط